khilafahislam

  • Sirah

    Malapetaka Keruntuhan Khilafah Islam

    Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq-nya, dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliq-nya tercakup dalam perkara aqidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara muamalah dan uqubat (sanksi). [1]Islam sebagai agama yang sempurna…

    Read More »
Back to top button